دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1399، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. تشخیص شبکه‌بات نظیربه‌نظیر با استفاده از روش یادگیری عمیق

صفحه 1-14

مهدی اسدی؛ سعید پارسا؛ محمدعلی جبرئیل جمالی؛ وحید مجیدنژاد


4. توافق کلید امن مبتنی بر مکان‌یابی نسبی بر پایه تئوری اطلاعات

صفحه 35-49

نرگس کاظم پور؛ مهتاب میرمحسنی؛ محمدرضا عارف


6. مدل‌سازی احتمالاتی حملات سایبری چند‌مرحله‌ای مبهم

صفحه 61-73

کیانوش شوشیان؛ عبدالرسول میرقدری


8. تحلیل قابلیت اطمینان در مولد سوئیچینگ سیگنال لورن حلقه باز با استفاده از شاخص کلی اثربخشی

صفحه 83-93

اباذر خرمی؛ احمد عفیفی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ احمدرضا امین