دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی گره‌های مؤثر در شبکه‌های اجتماعی با ترکیب روش‌های مرکزیت و فعالیت گره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

مهران نعمتی


2. استفاده از آنتروپی تعمیم یافته جهت تخمین کور طول دنباله های گسترش دهنده در سیستم های طیف گسترده ی چند کاربره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

فرید صمصامی خداداد؛ شکیبا جانعلیزاده


3. الگوریتم رمزنگاری تصویر مبتنی بر گروه جایگشت Sn و توابع آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

ابراهیم زارعی زفره


4. سنجش طیف فرکانسی توسط الگوریتم چندمرحله ای وفقی با روش غیر همکارانه بهینه در رادیو شناختگر به همراه پیاده سازی روی سخت افزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

محمدعلی عطایی؛ حمیدرضا خدادادی


5. ارائه روشی مبتنی بر درج واترمارک با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

علی محمد لطیف؛ فاظمه زارع مهرجردی؛ مریم زارع مهرجردی؛ محمد قاسم زاده


6. مدیریت کشسانی در رایانش ابری با استفاده از یک کنترل‌کننده فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

علی شهیدی نژاد؛ مصطفی قبائی آرانی؛ میترا ترابی


7. بهینه‌سازی تخصیص توأم پیوند کاربر، تخصیص زیرکانال و تخصیص توان در شبکه های OFDMA ناهمگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

سروش اخلاقی؛ سیده مریم هاشمی؛ ملیحه فروزان مهر


8. ارایه الگوریتم ترکیبی OFDM-CDMA مبتنی بر تکنیک دسترسی چندگانه جهت بهبود عملکرد لینک مخابرات نور مرئی در فضای بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

میثم بیات؛ روح الله صمدی؛ حسن عبداللهی


9. جستجوی فازی کلیدواژه ها بر روی پایگاه داده رمز شده در رایانش ابری مبتنی بر خوشه بندی کلمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مجید غیوری ثالث؛ یحیی دهقانیان؛ علیرضا رحیمی


10. ارائه یک معماری عامل گرا برای کاوش معنایی از داده های بزرگ مقیاس در محیط توزیع شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

حسین صابری؛ محمدرضا کنگاوری؛ محمد رضا حسنی آهنگر


11. تشخیص کانال پنهان زمانی در وب بر پایه آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مهرداد ناصرالفقرا؛ حمید رضا حمیدی


12. تشخیص و پیشگیری از حملات تزریق SQL در زمان اجرا با استفاده از طبقه‌بندی درخت تصمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

میترا ترابی؛ علی شهیدی نژاد


13. پیشنهاد و مقایسه دو ﻃﺮح ﺗﺴﻬﯿﻢ ﭼﻨﺪراز ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮ: یک طرح ﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و یک طرح مشبکه مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

مسعود هادیان دهکردی؛ سمانه مشهدی؛ نیلوفر کیاماری


14. طراحی حافظه باقابلیت آدرس‌‌دهی محتوا در فنّاوری آتوماتای سلولی کوانتومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

سعید رسولی هیکل آباد؛ فرشته سلیم زاده


15. بهبود روش شناسایی باج افزارها با استفاده از ویژگی های توابع سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

حمیدرضا جواهری؛ حمید اکبری؛ احسان اله شقاقی


16. مقایسه الگوریتم های یادگیری ماشین نظارتی در تشخیص الگوریتم های تولید دامنه شبکه های بات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1399

مهدی اسدی؛ محمدعلی جبرئیل جمالی؛ سعید پارسا؛ وحید مجیدنژاد


17. گراف‌های دوری صحیح چندبخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

غلامرضا صفاکیش همدانی


18. کاهش اثر تداخل در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر شکاف تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

سید محمدرضا موسوی؛ مهدیه عباسی


19. ارائه کران بالا برای احتمال مشخصه‌های تفاضلی پنج ساختار رمز قالبی دارای امنیت اثبات‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

جواد علیزاده؛ قاسم جمشیدیان؛ عبدالرسول میرقدری؛ احمد گائینی


20. انتشار پایگاه‌های داده مسیر حرکت با ضمانت حریم خصوصی تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

فاطمه دلدار؛ مهدی آبادی


21. بهبود تحلیل چرخشی توابع چکیده‌ساز Cubehash و Shabal

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

جواد علیزاده؛ مجید ابوئی مهریزی


22. مسیریابی چند پرشی آگاه به برداشت انرژی جهت بکارگیری در شبکه‌های حسگر بی‌سیم در حوزه پدافندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

قاسم میرجلیلی؛ زهرا حیدری قیری


23. ارائه یک روش جدید و جامع برای نمایش کوانتومی سیگنال های صوتی دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

جواد چهارلنگ؛ محمد مصلح؛ سعید رسولی هیکل آباد


24. شناسایی دامنه های بدخواه شبکه های بات با استفاده از شبکه عصبی خودرمزگذار عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مهدی اسدی؛ سعید پارسا؛ وحید وثوقی


25. ارائه روشی تسریع یافته جهت تشخیص ناهماهنگی قوانین در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

علی بهلولی؛ رسول کیانی


26. تشخیص حملات منع سرویس توزیع شده در شبکه‌های نرم‌افزارمحور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

افسانه بنی طالبی دهکردی؛ محمدرضا سلطان آقایی؛ فرساد زمانی بروجنی


27. روش توزیعی تشخیص انجمن در شبکه‌های اجتماعی بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

امین اله مه آبادی


28. توابع کاردینال هرمیت و کاربرد آن ها در حل مسأله کنترل بهینه کسری تأخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

یدالله اردوخانی


29. گمنامی توزیع‌شده بر پایه زنجیره بلوک تجمعی در شبکه اقتضایی خودرویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

فرید رضازاده؛ مهدی آقا صرام؛ کیارش میزانیان؛ سیداکبر مصطفوی


30. ارائه یک روش مبتنی بر هستان‌شناسی برای کاوش قواعد هم‌آیی در محیط‌های توزیع شده چند عاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

حسین صابری؛ محمدرضا کنگاوری؛ محمد رضا حسنی آهنگر


31. نهان‌نگاری صوتی شفاف و مقاوم با استفاده از هم‌افزایی تجزیه LU و دنباله فیبونانچی در بستر تبدیلات GBT-DCT-DWT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

مهدی مصلح؛ سعید ستایشی؛ بهرنگ برکتین؛ محمد مصلح


32. ارائه یک پروتکل ضد تصادم در سیستم های RFID

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

بهرام زینلی؛ حسین بهرامگیری


33. روشی جدید در شناسایی کور حالت اولیه درهم‌ساز همزمان بعد از کدگذار کانال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

سعید قاضی مغربی؛ هادی عالمی